Κατάλογος συγγραμμάτων 2010-2011 (τροποποίηση 8/10/2010)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Από το ακαδ. έτος 2010-2011, σύμφωνα με το νόμο 3549/2007 και την Υ.Α. Φ/176244Β3 ΦΕΚ 957/2010 οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxus.gr)
Η πρόσβαση στο «ΕΥΔΟΞΟΣ» θα γίνεται με το username και password που έχετε ήδη αποκτήσει από την υπηρεσία my-studies. (www.my-studies.uoa.gr) Όσοι φοιτητές δεν έχουν username και password θα πρέπει να επισκεφτούν τη σελίδα (www.webadm.uoa.gr)  για να εγγραφούν στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσουν πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες.
Κάθε φοιτητής δικαιούται μέχρι τη λήψη του πτυχίου τόσα συγγράμματα, όσα είναι και τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (56 συγγράμματα).
Οι δηλώσεις για την επιλογή συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2010-2011 στο «ΕΥΔΟΞΟΣ» θα γίνουν ως εξής:

  • Χειμερινό εξάμηνο από 18-10-2010 έως 15-12-2010
  • Εαρινό εξάμηνο από 14-02-2011 έως 15-04-2011

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τόσα συγγράμματα όσα και τα μαθήματα που διδάσκονται ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση που φοιτητής παραλείψει να επιλέξει και να παραλάβει κάποιο σύγγραμμα και περάσει το αντίστοιχο μάθημα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του συγγράμματος.
Σας επισημαίνουμε ότι για το ακαδ. έτος 2010-2011 οι φοιτητές θα πρέπει όταν δοθούν ημερομηνίες από τη Γραμματεία για τις δηλώσεις μαθημάτων να δηλώσουν και στο my-studies τα συγγράμματα που δικαιούνται να λάβουν.
Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τις προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων στις αρχές κάθε εξαμήνου και να δηλώνουν εγκαίρως και τα συγγράμματα που δικαιούνται να παραλάβουν. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Από τη Γραμματεία

Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τα στοιχεία της παρακάτω λίστας έχουν καταχωρισθεί από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (51060)

(Εξάμηνο 1 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου

Rohen Johannes W.,Yokochi Chihiro,Lutjen – Drecoll Elke

45218
Κλινική ανατομία

Moore Keith L.

44925
Κλινική ανατομία

Moore Keith L.

44752

Επιλογή 2

Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου

Rohen Johannes W.,Yokochi Chihiro,Lutjen – Drecoll Elke

45218
Προμηθέας βασική περιγραφική ανατομική Ε

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44957
Προμηθέας, Βασική περιγραφική ανατομική Δ

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44956
Προμηθέας βασική περιγραφική ανατομική Γ: Κεφαλή & Νευροανατομία

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44955
Προμηθέας, βασική περιγραφική ανατομική Β: Εσωτερικά Όργανα

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44953
Προμηθέας βασική περιγραφική ανατομική Α: Γενική Ανατομική & Μυοσκελετικό Σύστημα

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44437

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΝΕΤΙΚΗ (51201)

(Εξάμηνο 1 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Αρχές ιατρικής γενετικής

Gelehrter T.,Collins F.,Ginsburg D.

44269
Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας

Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P.

45091
Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας

Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P.

45083

Επιλογή 2

Ιατρική γενετική

Λαμνήσου Κλεονίκη

22854
Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας

Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P.

45091
Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας

Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P.

45083

Επιλογή 3

Αρχές ιατρικής γενετικής

Gelehrter T.,Collins F.,Ginsburg D.

44269
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΜΑΡΑ

6

Επιλογή 4

Ιατρική γενετική

Λαμνήσου Κλεονίκη

22854
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΜΑΡΑ

6

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (51202)

(Εξάμηνο 1 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Ασκήσεις Βιοστατιστικής

Τζώνου Αναστασία,Κατσουγιάννη Κλέα

45378
Βιοστατιστική

Δ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΖΩΝΟΥ, Κ. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ

41236

Επιλογή 2

Ασκήσεις Βιοστατιστικής

Τζώνου Αναστασία,Κατσουγιάννη Κλέα

45378
Ιατρική στατιστική με μια ματιά

Petrie Aviva,Sabin Caroline

41396

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (51054)

(Εξάμηνο 1 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Ιατρική ηθική

Πελεγρίνης Θεοδόσιος Ν.

10054

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (51047)

(Εξάμηνο 1 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Φυσική του ανθρώπινου σώματος

J. CAMERON, J. SKOFRONICK, R. GRANT

41695
Ιατρική Φυσική-Διαγνωστικές & θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών

Γεωργίου Ευάγγελος

44541
Ιατρική Φυσική-Διαγνωστικές & θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών

Γεωργίου Ευάγγελος

44535

Επιλογή 2

Φυσική ιατρική του ανθρωπίνου σώματος

Herman I.

44525
Ιατρική φυσική (1ος τόμος)

Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ

41398
Ιατρική φυσική

Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ

41400
Ιατρική φυσική (2ος τόμος)

Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ

41399

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (51146)

(Εξάμηνο 1 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44546
Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44242
Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44241
Βασικές αρχές ανόργανης χημείας

Πνευματικάκης Γεώργιος, Μητσοπούλου Χριστιάνα, Μεθενίτης Κώστας

22656

Επιλογή 2

Κλινική χημεία

Marshall W.

44969

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (51066)

(Εξάμηνο 2 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Προμηθέας βασική περιγραφική ανατομική Ε

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44957
Προμηθέας, Βασική περιγραφική ανατομική Δ

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44956
Προμηθέας βασική περιγραφική ανατομική Γ: Κεφαλή & Νευροανατομία

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44955
Προμηθέας, βασική περιγραφική ανατομική Β: Εσωτερικά Όργανα

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44953
Προμηθέας βασική περιγραφική ανατομική Α: Γενική Ανατομική & Μυοσκελετικό Σύστημα

Schunke Michael,Schulte Erik,Schumacher Udo,Voll Markus,Wesker Karl

44437
Ανατομία ΙΙ: Ανατομία Κεφαλής & Τραχήλου για Οδοντιάτρους

Norton N. S.

45040
Ανατομία Ι: Βασική Κλινική Ανατομία

Norton N. S., Hansen

45035

Επιλογή 2

Κλινική ανατομία

Moore Keith L.

44925
Κλινική ανατομία

Moore Keith L.

44752
Ανατομία ΙΙ: Ανατομία Κεφαλής & Τραχήλου για Οδοντιάτρους

Norton N. S.

45040
Ανατομία Ι: Βασική Κλινική Ανατομία

Norton N. S., Hansen

45035

ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ (51057)

(Εξάμηνο 2 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Langman’s βασική ιατρική εμβρυολογία

Sadler Thomas W.

44240
Ιστολογία του ανθρώπου

Stevens A.,Lowe J. S.

44365
Sobotta άτλας ιστολογίας

Welsch Ulrich

44250

Επιλογή 2

Εμβρυολογία και τερατολογία του ανθρώπου

O’Rahilly Ronan,Muller Fabiola

45126

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (51246)

(Εξάμηνο 2 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Εγχειρίδιο βιοχημείας

Koolman Jan,Roehm Klaus – Heinrich

44313
Βιοχημεία-κλινικοί συσχετισμοί

Devlin Thomas M.

45208
Βιοχημεία-κλινικοί συσχετισμοί

Devlin Thomas M.

45206

Επιλογή 2

Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44546
Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44242
Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44241

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (51158)

(Εξάμηνο 2 – Εαρινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (51156)

(Εξάμηνο 2 – Εαρινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Οδοντιατρικα βιουλικα

Ν.Καφουσιας,Γ.Μπαλτζακη,Απ.Σταθοπουλος

6661

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ (51051)

(Εξάμηνο 2 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Οδηγός εργαστηριακών ασκήσεων οδοντικής μορφολογίας και εισαγωγής στη σύγκλειση

Κακαμπούρα Αφροδίτη Ι.,Ραχιώτης Χ.,Βουγιουκλάκης Γεώργιος Ιω.

45026
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

2207

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (51059)

(Εξάμηνο 3 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Κλινική χημεία

Marshall W.

44969
Harper’s Εικονογραφημένη βιολογική χημεία

Harper H., Robert K. Murray, David A Bender, Kathleen M. Botham

45226
Βασικές αρχές βιοχημείας με στοιχεία παθοβιοχημείας

Loffler Georg

44275

Επιλογή 2

Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44546
Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44242
Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας

Nelson David L.,Cox Michael M.

44241

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (51190)

(Εξάμηνο 3 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Ιατρική μικροβιολογία

Greenwood David,Slack Richard C.B. ,Peutherer John F.,Barer M.

44499
Ιατρική μικροβιολογία

Greenwood David,Slack Richard C.B. ,Peutherer John F.,Barer M.

44495
Περιστατικά κλινικής μικροβιολογίας και παρασιτολογίας

Heelan Judith S.,Gilligan Peter H.

44997
Περιστατικά κλινικής μικροβιολογίας και παρασιτολογίας

Gilligan Peter H.,Smiley Lynn M.,Shapiro Daniel S.

44996
Εισαγωγή στη μικροβιολογία

Tortora Gerard J.,Funke Berdell R.,Case Christine L.

45222
Εισαγωγή στη μικροβιολογία

Tortora Gerard J.,Funke Berdell R.,Case Christine L.

45219

Επιλογή 2

Ιατρική βακτηριολογία

Δημητρακόπουλος Γεώργιος Ο.

44487
Εισαγωγή στην κλινική μικροβιολογία και τα λοιμώδη νοσήματα

Δημητρακόπουλος Γεώργιος Ο.

45202

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ι (51203)

(Εξάμηνο 3 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Σύγχρονη στοματική & γναθοπροσωπική διαγνωστική & ακτινολογία

Αγγελόπουλος Άγγελος Π.,Σπυρόπουλος Νίκος Δ.,Τσιχλάκης Κωνσταντίνος

25358

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (51305)

(Εξάμηνο 3 – Χειμερινό)

null

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (51067)

(Εξάμηνο 3 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Οδοντική τερηδόνα

Γ. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

41570

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (51064)

(Εξάμηνο 3 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Βασικές αρχές νευροεπιστημών

Kandel Eric R.,Schwartz James H.,Jessell Thomas M.,Βασιλόπουλος Δημήτριος,Σολδάτος Κωνσταντίνος,Καλαϊτζή Χρύσα

45098
Βασικές αρχές νευροεπιστημών

Kandel Eric R.,Schwartz James H.,Jessell Thomas M.,Βασιλόπουλος Δημήτριος,Σολδάτος Κωνσταντίνος,Καλαϊτζή Χρύσα

45097
Βασικές αρχές νευροεπιστημών

Kandel Eric R.,Schwartz James H.,Jessell Thomas M.,Βασιλόπουλος Δημήτριος,Σολδάτος Κωνσταντίνος,Καλαϊτζή Χρύσα

45094
Ιατρική φυσιολογία-Κυτταρική και μοριακή προσέγγιση

Boron F. W.,Boulpaep L. E.

44547
Ιατρική φυσιολογία-Κυτταρική και μοριακή προσέγγιση

Boron F. W.,Boulpaep L. E.

44545
Ιατρική φυσιολογία-Κυτταρική και μοριακή προσέγγιση

Boron F. W.,Boulpaep L. E.

44543

Επιλογή 2

ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

BERNE R.M., LEVY M.N.

479
ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Ι

BERNE R.M., LEVY M.N.

477

Επιλογή 3

Ιατρική φυσιολογία

Guyton Arthur C.,Hall John E.

42019

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι (51085)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

Εγχειρίδιο εργαστηριακής και προκλινικής άσκησης

Τριποδάκης Άρης,Γούσιας Ηρακλής

23092
ΑΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Δημήτρης Ανδριτσάκης

1172

Επιλογή 2

Εγχειρίδιο εργαστηριακής και προκλινικής άσκησης

Τριποδάκης Άρης,Γούσιας Ηρακλής

23092
Σύγχρονη ακίνητη προσθετική

Αντωνόπουλος Α.

45241

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (51065)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Γονιδιώματα – σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις

Brown Τ. Α.

45085
Μοριακή ιατρική

Trent R.

44397

Επιλογή 2

Βιοχημεία-κλινικοί συσχετισμοί

Devlin Thomas M.

45208
Βιοχημεία-κλινικοί συσχετισμοί

Devlin Thomas M.

45206

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (51204)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Γενική και κλινική επιδημιολογία

Δ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

41241

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι (51077)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

Α:ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Β:ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ MEΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. ΖΗΣΗΣ, Γ. ΠΟΛΥΖΩΗΣ, Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

8319
ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η. ΚΑΡΚΑΖΗΣ, Γ. ΠΟΛΥΖΩΗΣ, Α. ΖΗΣΗΣ, Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

8317

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι (51210)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

Α:ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Β:ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Προκλινικός οδηγός οδοντικής χειρουργικής

Λαγουβάρδος Παναγιώτης Ε.,Βουγιουκλάκης Γ.

25431
Οδοντική χειρουργική

Δουβίτσας Γεράσιμος Π.

25420
Οδοντική χειρουργική

Δουβίτσας Γεράσιμος Π.

25419


ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Ι (51069)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

894
Βασικές αρχές ορθοδοντικής

Σπυροπούλου Μερόπη Ν.

25242

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (51206)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΗ 2Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΤΟΜΟΣ IV

Επιλογή 1

Βασική παθολογική ανατομική

Rubin Emanuel

45199
Βασική παθολογική ανατομική

Rubin Emanuel

45128

Επιλογή 2

Παθολογική ανατομική

Bocker Werner,Denk Helmut,Heitz Phillip U.

45009

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (51058)

(Εξάμηνο 4 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών VIII: Ακτινοανατομία

Netter Frank H.

45063
Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών VII: Ορθοπαιδική Ανατομία

Netter Frank H.

45072
Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών VI: Παθολογική Ανατομική

Netter Frank Henry,Buja L. M.,Krueger G.

44707
Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών V: Φαρμακολογία

Netter Frank H.,Raffa Robert B.,Rawls Scott M.

45059
Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών IV: Νευροανατομία

Netter Frank H.

45070
Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών III: Φυσιολογία

Netter Frank H.

44271
Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών II: Εμβρυολογία

Netter Frank H.

45068
Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών I: Ανατομία

Netter Frank H.

45065

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Ι (51182)

(Εξάμηνο 5 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Σ.ΣΥΚΑΡΑΣ

2881

Επιλογή 2

Σύγχρονη Ενδοδοντία

Β. ΤΣΑΤΣΑΣ

120927

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (51160)

(Εξάμηνο 5 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

[Νέα Εγγραφή] ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

114023

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ι (51211)

(Εξάμηνο 5 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Κλινική περιοδοντολογία

Μαντζαβίνος Ζαχαρίας,Βρότσος Ιωάννης Α.

25315

Επιλογή 2

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ΄

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

7466

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (51222)

(Εξάμηνο 5 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Φαρμακολογία

R. A. HARVEY, P. C. CHAMPE

41693

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (51187)

(Εξάμηνο 5 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Κλινική φυσιολογία του στοματογναθικού συστήματος

Carlsson Gunnar E.,Magnusson Tomas

41522
Λειτουργία και δυσλειτουργία του στοματογναθικού συστήματος

ΔΡ. Β. Χ. ΔΡΟΥΚΑΣ

41528

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (51079)

(Εξάμηνο 6 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Κλινική σημειολογία και διαγνωστική

Αραπάκης Γ. Ι.

44962
Εσωτερική παθολογία

ΔΕΠ Τομέα Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

45086
Εσωτερική παθολογία

ΔΕΠ Τομέα Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

45084

Επιλογή 2

Κλινική εξέταση

Epstein Owen,Perkin G. David,Cookson John,De Bono David P.

44375
Παθολογία

Kumar Parveen,Clark Michael

25211
Παθολογία

Kumar Parveen,Clark Michael

25375

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ (51215)

(Εξάμηνο 6 – Εαρινό)

Α:ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Β:ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Σ.ΣΥΚΑΡΑΣ

2887

Επιλογή 2

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

42706


ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (51213)

(Εξάμηνο 6 – Εαρινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Μ. Κομπόλη-Κοντοβαζαινίτη, Β. Πανής

1178

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (51080)

(Εξάμηνο 6 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Προληπτική οδοντιατρική

Αποστολόπουλος Α.

45242

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι (51205)

(Εξάμηνο 6 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΙΚΕΡΗΣ

25678

Επιλογή 2

[Νέα Εγγραφή] ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

114019
[Νέα Εγγραφή] ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

114027

Επιλογή 3

[Νέα Εγγραφή] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

114020

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ (51095)

(Εξάμηνο 7 – Εαρινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δημήτρης Ανδριτσάκης

1174

Επιλογή 2

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Α. ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Η. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ

8326

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (51194)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Χειρουργική

Μπαστούνης Ηλίας

25436
Χειρουργική

Μπαστούνης Ηλίας

25435
Χειρουργική

Μπαστούνης Ηλίας

25370

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ (51207)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

Ιατροδικαστική του στόματος

Νικοπούλου-Καραγιάννη Αικατερίνη

25404
Ενδοστοματική ακτινογραφία

Σπυρόπουλος “Αγγελος,Τσιχλάκης Κωνσταντίνος

25279

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ (51219)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η. ΚΑΡΚΑΖΗΣ

8321
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΗΡΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Η. ΚΑΡΚΑΖΗΣ, Γ. ΠΟΛΥΖΩΗΣ

8328

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (51186)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Κοινωνική οδοντιατρική

Κωλέτση – Κουνάρη Χαριτίνη,Μαμάη – Χωματά Ελένη

44387

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (51218)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

Συντηρητικές αποκαταστάσεις

Κακαμπούρα Αφροδίτη Ι.,Βουγιουκλάκης Γεώργιος Ιω.

44549
ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

909
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Γ.ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

2888

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙ (51216)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

Α:ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Β:ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Οδοντιατρική και άπνοια ύπνου

Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Φ.

120827
Βασικές αρχές ορθοδοντικής

Μερόπη Ν. Σπυροπούλου

887

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι (51177)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (51208)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

Η ΥΛΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ι

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι (51173)

(Εξάμηνο 7 – Χειμερινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

Σύγχρονη στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία

Αγγελόπουλος Άγγελος Π.,Παπανικολάου Σταύρος Ι.,Αγγελοπούλου Ελένη

25439

ΓΗΡΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (51223)

(Εξάμηνο 8 – Εαρινό)

Η ΥΛΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1, ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι (51093)

(Εξάμηνο 8 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΙΚΕΡΗΣ

30990

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (51301)

(Εξάμηνο 8 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Οδοντιατρική πληροφορική

Λαγουβάρδος Παναγιώτης Ε.

25418

ΩΡΛ (51180)

(Εξάμηνο 8 – Εαρινό)

null

Επιλογή 1

Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΣΙΣΜΑΝΗΣ

48940
Ωτορινολαρυγγολογία και χειρουργική κεφαλής και τραχήλου

R. S. DHILLON, C. A. EAST

42069

Επιλογή 2

Σύγχρονη ΩΡΛ- διάγνωση και θεραπεία

Lalwaani A. K.

44717
Σύγχρονη ΩΡΛ- διάγνωση και θεραπεία

Lalwaani A. K.

44714

ΑΚΤΙΝΕΣ LASERΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (51302)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

null

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (51209)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΙΚΕΡΗΣ

30990

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (51220)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Εισαγωγή στην εμφυτευματολογία

Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος Α.

25399

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (51306)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Από το σύμπτωμα στο βίωμα

Σοφία Αντωνακάκη

75425

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (51307)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

Η ΥΛΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ (51221)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιλογή 1

Βιολογικά Υλικά «Εισαγωγή στη Μηχανική των Ιστών»

Ηλιάδης Θ., Ζηνέλης Σ.

103348

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (51303)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Στοματική υγεία και ογκολογικός ασθενής

Αθανασούλη Θεσσαλία

25214
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΓΑΛΙΤΗ

8322

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ (51304)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

null

Επιλογή 1

Οργάνωση και διαχείριση οδοντιατρείου

Bridges Glenys

25421

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ (51217 )

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (51308)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δεν έχουν καταχωρισθεί επιλογές για το μάθημα αυτό.

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (51094)

(Εξάμηνο 9 – Χειμερινό)

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή 1

ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Α.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

2912

Σχολιάστε

Name *
Email *
Website